Zmienna stopa procentowa

Category: Karta Kredytowa
17 lutego 2021

Co to jest zmienna stopa procentowa?

Zmienna stopa procentowa (czasami nazywana stopą „regulowaną lub „zmienną) to stopa procentowa pożyczki lub papieru wartościowego, która zmienia się w czasie, ponieważ jest oparta na bazowej referencyjnej stopie procentowej lub indeksie, który zmienia się okresowo. Oczywistą zaletą zmiennej stopy procentowej jest to, że w przypadku spadku bazowej stopy procentowej lub indeksu spadają również płatności odsetkowe pożyczkobiorcy. I odwrotnie, jeśli indeks bazowy rośnie, rosną płatności odsetkowe. W przeciwieństwie do zmiennych stóp procentowych, stałe stopy procentowe nie podlegają zmianom. Wcześniejsze 

Kluczowe wnioski
 • Zmienna stopa procentowa podlega wahaniom w czasie, ponieważ opiera się na bazowej referencyjnej stopie procentowej lub indeksie, który zmienia się okresowo wraz z rynkiem.
 • Bazowa referencyjna stopa procentowa lub indeks dla zmiennej stopy procentowej zależy od rodzaju pożyczki lub papieru wartościowego, ale często jest powiązany z LIBOR lub stopą funduszy federalnych.Zmienne stopy procentowe można znaleźć w hipotekach, kartach kredytowych, obligacjach korporacyjnych, instrumentach pochodnych i innych papierach wartościowych lub pożyczkach.Zrozumienie zmiennych stóp procentowych

  Zmienna stopa procentowa to stopa, która porusza się w górę iw dół wraz z resztą rynku lub wraz z indeksem. Bazowa referencyjna stopa procentowa lub indeks dla zmiennej stopy procentowej zależy od rodzaju pożyczki lub papieru wartościowego, ale często jest powiązana albo z londyńską międzybankową stopą oferowaną (LIBOR) lub stopą funduszy federalnych.

  Zmienne stopy procentowe dla kredytów hipotecznych, samochodów i kart kredytowych mogą być oparte na stopie referencyjnej, takiej jak podstawowa stopa procentowa w danym kraju. Banki i instytucje finansowe naliczają konsumentom spread w stosunku do tej stopy referencyjnej, przy czym różnica zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj aktywów i ocena kredytowa konsumenta. W związku z tym zmienna stopa może się rozliczać jako „LIBOR plus 200 punktów bazowych (plus 2%). Wcześniejsze 

  Na przykład mieszkaniowe kredyty hipoteczne można uzyskać ze stałymi stopami procentowymi, które są statyczne i nie mogą ulec zmianie w czasie trwania umowy o kredyt hipoteczny, lub ze zmienną lub regulowaną stopą procentową, która jest zmienna i zmienia się okresowo wraz z rynkiem. Zmienne stopy procentowe można również znaleźć w kartach kredytowych, emisjach obligacji korporacyjnych, kontraktach swap i innych papierach wartościowych. Wcześniejsze 

  Karty kredytowe o zmiennym oprocentowaniuKarty kredytowe o zmiennym oprocentowaniu mają roczną stopę procentową (APR) powiązaną z określonym indeksem, takim jak stopa podstawowa. Podstawowa stopa najczęściej zmienia się, gdy Rezerwa Federalna dostosowuje stopę funduszy federalnych, powodując zmianę kursu powiązanej karty kredytowej. Stawki na kartach kredytowych o zmiennym oprocentowaniu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia posiadacza karty. Wcześniejsze 

  Karty kredytowe o zmiennym oprocentowaniu mogą zmieniać stawki bez informowania o tym swoich klientów.

  W dokumencie „warunki powiązanym z kartą kredytową, stopa procentowa jest najczęściej wyrażana jako stopa główna powiększona o określony procent, przy czym podana wartość procentowa jest uzależniona od zdolności kredytowej posiadacza karty. Przykładem tego formatu jest stopa główna plus 11,9%.

  Pożyczki i kredyty hipoteczne o zmiennej stopie procentowejPożyczki o zmiennej stopie procentowej działają podobnie jak karty kredytowe, z wyjątkiem harmonogramu spłat. Podczas gdy karta kredytowa jest uważana za odnawialną linię kredytową, większość pożyczek to pożyczki ratalne, w przypadku których określona liczba płatności prowadzi do spłaty pożyczki w określonym terminie. Ponieważ stopy procentowe są różne, wymagana płatność wzrośnie lub spadnie w zależności od zmiany stopy i liczby płatności pozostałych do zakończenia.

  Gdy kredyt hipoteczny ma zmienną stopę procentową, częściej określa się go jako kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej (ARM). Wiele ARM zaczyna od niskiego stałego oprocentowania przez kilka pierwszych lat pożyczki, dostosowując się dopiero po wygaśnięciu tego okresu. Typowe okresy ze stałą stopą procentową na ARM to trzy, pięć lub siedem lat, wyrażone odpowiednio jako ARM 3/1, 5/1 lub 7/1. Zwykle istnieją również „limity dostosowawcze, które ograniczają, o ile stopa procentowa może wzrosnąć lub spaść, gdy się dostosuje. Możesz skorzystać z kalkulatora online, aby uzyskać szacunkowe aktualne oprocentowanie kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu.

  W większości przypadków ARM mają stawki, które dostosowują się w oparciu o ustaloną marżę i główny indeks kredytów hipotecznych, taki jak LIBOR, indeks kosztu funduszy 11. okręgu (COFI) lub indeks miesięcznej średniej skarbu (indeks MTA). Jeśli na przykład ktoś wykupi ARM z 2% marżą w oparciu o LIBOR, a LIBOR wynosi 3% po dostosowaniu stopy kredytu hipotecznego, stopa resetuje się na 5% (marża plus indeks).

  Obligacje i papiery wartościowe o zmiennej stopie procentowejW przypadku obligacji o zmiennej stopie procentowej stopa referencyjna może być LIBOR. Niektóre obligacje o zmiennej stopie oprocentowania wykorzystują również rentowność pięcioletnich, 10-letnich lub 30-letnich obligacji skarbowych USA jako referencyjną stopę procentową, oferując stopę kuponową ustaloną z pewnym spreadem powyżej rentowności amerykańskich obligacji skarbowych.

  Instrumenty pochodne o stałym dochodzie również mogą mieć zmienne stopy procentowe. Na przykład swap stopy procentowej to kontrakt typu forward, w którym jeden strumień przyszłych płatności odsetkowych jest wymieniany na inny w oparciu o określoną kwotę główną. Swapy procentowe zwykle obejmują wymianę stałej stopy procentowej na zmienną lub odwrotnie, w celu zmniejszenia lub zwiększenia narażenia na wahania stóp procentowych – lub w celu uzyskania nieznacznie niższej stopy procentowej, niż byłoby to możliwe bez zamiany. Swap może również obejmować wymianę jednego rodzaju zmiennej stopy procentowej na inny, co nazywa się swapem bazowym.

  Wady i zalety zmiennych stóp procentowych

  Zmienne stopy procentowe są na ogół niższe niż stałe stopy procentowe.

  Jeśli stopy procentowe spadną, skorzysta na tym pożyczkobiorca.

  Jeśli stopy procentowe wzrosną, pożyczkodawca odniesie korzyści.

  Zmienne stopy procentowe mogą wzrosnąć do poziomu, w którym pożyczkobiorca może mieć trudności ze spłatą pożyczki.

  Nieprzewidywalność zmiennych stóp procentowych utrudnia kredytobiorcy budżetowanie.

  Utrudnia również pożyczkodawcy przewidywanie przyszłych przepływów pieniężnych.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy