Pożyczki na łódź

Pożyczki na łódź
Category: Kwoty Pożyczki
16 października 2020

Pozwól, aby nasz zespół ekspertów pomógł Ci sfinansować wymarzoną łódź

Oto, co musisz wiedzieć

Współpracując z wiodącymi pożyczkodawcami morskimi, BoatUS jest w stanie zaoferować konkurencyjne stawki i warunki, aby pomóc Ci w zakupie nowej łodzi lub refinansowaniu istniejącej pożyczki na łódź. Oferujemy pożyczki na łodzie motorowe, żaglówki, łodzie wielokadłubowe, pontony, a nawet skuter wodny. Pożyczki są dostępne od 25 000 USD dla łodzi z roku modelowego 1991 i nowszych.

Odwiedź Kalkulator pożyczki na łódź, aby określić odpowiednią dla siebie miesięczną płatność, a następnie wypełnij wniosek o pożyczkę online, aby nasz partner pożyczkowy mógł ją zagwarantować – proces ten trwa około 10-15 minut. Po wypełnieniu wniosku, nasz zespół ekspertów ds. Żeglarstwa dokona wstępnej oceny wniosku w celu określenia najlepszego pożyczkodawcy, aby proces był jak najbardziej płynny.

Proces składania wniosku o pożyczkę na łódź

To tak proste, jak 1, 2, 3!

Złożyć wniosek online

Wypełnienie naszej łatwej w obsłudze i bezpiecznej aplikacji online zajmuje tylko 10-15 minut.

Przejrzeć

Twój wniosek zostanie sprawdzony przez ekspertów finansowych BoatUS i umieszczony u partnera pożyczkowego.

Zatwierdzenie i zamknięcie

Otrzymaj decyzję zwrotną od naszego partnera pożyczkowego w ciągu 2-4 dni, a proces zamknięcia może się rozpocząć.

Elementy, które mogą być potrzebne do wypełnienia wniosku online

Informacje o łodzi (cena zakupu, typ łodzi, wiek łodzi), informacje o zatrudnieniu oraz salda kont dotyczące aktywów i pasywów

Oblicz płatności za pomocą naszego kalkulatora kredytów na łódź

Skorzystaj z naszego kalkulatora płatności za łódź, aby określić miesięczną płatność, na którą możesz sobie pozwolić, gdy chcesz sfinansować nową lub używaną łódź.

Po prostu wprowadź żądaną kwotę, stopę procentową (przykładowe oprocentowanie znajduje się w tabeli poniżej) oraz okres, w którym zamierzasz spłacić pożyczkę. Po wprowadzeniu informacji kalkulator wygeneruje szacunkową miesięczną spłatę pożyczki na łódź. Weź ten numer i podłącz go do swojego bieżącego budżetu miesięcznego.

Kalkulator pożyczki na łódź

Całkowita kwota pożyczki

Twoja miesięczna płatność wynosi:

Twoja maksymalna kwota pożyczki wynosi:

Oprocentowanie pożyczki na łódź

Kwota kredytu Oceniać Semestr
Stawki, warunki i wymagana zaliczka mogą się różnić w zależności od pożyczkodawcy, kwoty pożyczki, typu łodzi i roku modelowego.
25 000 – 58 300 USD 6,86% Do 15 lat
58301 USD – 74 999 USD 5,49% Do 15 lat
75 000–499 999 USD 4,49% Do 20 lat
500 000 $ + 4,74% Do 20 lat


Przykłady miesięcznych płatności

  • Pożyczka w wysokości 30000 USD po wpłacie zaliczki w wysokości 15% przy stałym APR wynoszącym 6,86% oznaczałaby 180 miesięcznych rat w wysokości 267,31 USD
  • Pożyczka w wysokości 65 000 USD, po wpłaceniu zaliczki w wysokości 15%, przy stałym APR wynoszącym 5,49%, miałaby 180 miesięcznych rat w wysokości 530,76 USD
  • Pożyczka w wysokości 200 000 USD po wpłacie zaliczki w wysokości 15% przy stałym APR wynoszącym 4,49% oznaczałaby 240 miesięcznych rat w wysokości 1264,22 USD


Przydatne terminy i zwroty

Miesięczna rata

Co płacisz z własnej kieszeni, aby spłacić pożyczkę.

Liczba lat

Ile lat chcesz spłacić pożyczkę (okres pożyczki).

Oprocentowanie

Oprocentowanie towarzyszące tego typu pożyczce.

Całkowita cena zakupu

Jest to całkowity koszt zakupu łodzi. Nie uwzględniaj podatku od sprzedaży w tej kwocie.

Zaliczka

Jest to całkowita kwota z własnej kieszeni, którą płacisz w celu dokonania zakupu. Standardowa zaliczka wynosi 15%, ale w zależności od wieku łodzi, kwoty pożyczki i okresu pożyczki wymagana zaliczka może wynosić od 10% do 30%.

Depozyt

Jest to całkowita kwota, którą już zapłaciłeś w ramach zaliczki.

Zniżka handlowa

Całkowita kwota, jaką otrzymujesz za dowolny statek, który wymieniasz w ramach tego zakupu.

Kwota należna

z tytułu transakcji Całkowite saldo pożyczki pozostające do spłaty w zamian .

Często Zadawane Pytania

Aby rozpocząć, musisz wypełnić nasz wniosek o pożyczkę online. Nasz zespół dokona wstępnej oceny i zapytania o kredyt, a następnie wyśle ​​wniosek do jednego z naszych partnerów pożyczkowych. Nasz partner pożyczkowy złoży następnie zapytanie o kredyt i prawdopodobnie zażąda dodatkowych informacji finansowych, takich jak zeznanie podatkowe lub wyciągi bankowe, aby pomóc mu w podjęciu decyzji. Po zatwierdzeniu pożyczkodawca wymieni wszelkie dodatkowe pozycje potrzebne przed zamknięciem (na przykład przegląd morski i podpisana umowa sprzedaży). Następnie nasz dział finansowy lub nasz partner pożyczkowy zbierze informacje od sprzedawcy (ów) w celu sfinalizowania dokumentacji związanej z zamykaniem pożyczki. Po przygotowaniu nasz dział finansowy lub nasz partner pożyczkowy wyśle ​​dokumenty zamknięcia do kupującego (-ów) i sprzedającego (-ych) do wypełnienia. W końcu,nasz partner pożyczkowy prześle wpływy z pożyczki sprzedawcy (-om) zgodnie z instrukcjami dotyczącymi finansowania.

Zacznij tutaj, aby rozpocząć proces.

Pożyczki na łodzie mają pewne podobieństwa zarówno z finansowaniem hipoteki samochodowej, jak i hipotecznej. Będziesz musiał wypełnić wniosek o pożyczkę, aby nasz partner pożyczkowy mógł ją zagwarantować. Podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego na dom, bank może poprosić o osobiste federalne zeznanie podatkowe, dowód majątku i może poprosić o dodatkowe informacje finansowe, w zależności od sytuacji.

Podobnie jak w przypadku pożyczki na samochód, pożyczkodawca ma wytyczne dotyczące wartości pożyczki oparte na wartości księgowej używanych łodzi i cenie umownej w przypadku nowych łodzi. Aby móc wyrazić zgodę, muszą zostać spełnione wszystkie kryteria ubezpieczeniowe pożyczkodawcy, a wytyczne te wydają się być bardziej rygorystyczne niż finansowanie pojazdów. Jeśli zostanie to zatwierdzone, pożyczkodawca nakreśli wszelkie dodatkowe elementy potrzebne przed zamknięciem, a dokumenty zostaną przygotowane po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji.

Zacznij tutaj, aby rozpocząć proces.

Będziesz musiał podać podstawowe informacje demograficzne i dotyczące zatrudnienia, wypełnić osobiste zestawienie finansowe zawierające wszystkie Twoje aktywa i pasywa oraz podać nam informacje o łodzi, którą jesteś zainteresowany kupnem lub refinansowaniem. W ramach procesu gwarantowania pożyczki nasz pożyczkodawca prawdopodobnie poprosi o zwrot podatku i wyciągi bankowe dotyczące aktywów nie emerytalnych i emerytalnych, aby zweryfikować Twoje dochody i wartość netto, kopię umowy sprzedaży i raport z badań morskich (w przypadku większości używanych łodzi ). Na końcu wniosku możesz bezpiecznie przesłać te dokumenty, aby przyspieszyć rozpatrzenie wniosku.

Zacznij tutaj, aby rozpocząć proces.

Większość wnioskodawców może spodziewać się decyzji w sprawie wniosku w ciągu 2-4 dni roboczych. Nasi pożyczkodawcy często proszą o informacje finansowe przed podjęciem decyzji, więc aby przyspieszyć przetwarzanie, prześlij kopię swoich ostatnich deklaracji podatkowych i kopię umowy sprzedaży po wypełnieniu wniosku.

Zazwyczaj nasi pożyczkodawcy wymagają, aby łódź była udokumentowana w amerykańskiej Straży Przybrzeżnej, jeśli spełnia ona normę tonażu netto Straży Przybrzeżnej. Jeśli łódź, którą chcesz kupić, kwalifikuje się do udokumentowania, nasz dział finansowy lub pożyczkodawca przygotuje pierwszą preferowaną hipotekę na statek jako część dokumentacji zamykającej pożyczkę i złoży ją w Straży Wybrzeża jako instrument zabezpieczający zastaw banku na statku . Jeśli łódź nie jest wystarczająco duża, aby udokumentować ją w Straży Przybrzeżnej, formalny kredyt hipoteczny nie zostanie sporządzony; jednak pożyczkodawca nadal odnotowałby swój zastaw na tytule własnościowym lub równoważnym dokumencie. W każdym przypadku zastaw zostałby zwolniony po spłacie pożyczki.

Nasi pożyczkodawcy nie wydają wstępnych zezwoleń, które są podobne do tych, które otrzymujesz przy zakupie domu. Możesz złożyć wniosek bez umowy sprzedaży na łódź i nie jesteś zmuszony do zakupu łodzi, na którą się ubiegasz, ale musisz podać łódź we wniosku.

Stawki i warunki w dużym stopniu zależą od łodzi, dlatego zalecamy złożenie wniosku w przypadku łodzi podobnej pod względem wieku, długości i typu do tej, którą jesteś zainteresowany, oraz użyj realistycznej ceny zakupu. Po zatwierdzeniu stawka jest ważna przez 30-45 dni – w zależności od pożyczkodawcy – a Twój wniosek jest ważny do 6 miesięcy.

Wymogi kredytowe różnią się w zależności od pożyczkodawcy, ale nasi pożyczkodawcy zazwyczaj wymagają od kandydatów posiadania zdolności kredytowej powyżej 680 bez poważnych problemów kredytowych, takich jak upadłość, egzekucja, ugoda lub odpis w ciągu ostatnich 3-5 lat.

Ogólnie rzecz biorąc, finansowanie morskie podlega wyższym standardom kredytowym i innym normom gwarantowania emisji niż w przypadku pojazdów, a nawet hipotek mieszkaniowych. Nasi pożyczkodawcy szukają kandydatów z lepszym kredytem, ​​ale są inne firmy, które rozważą osoby z problemami kredytowymi w przeszłości.

Nasz pożyczkodawca najpierw sprawdzi Twoją zdolność kredytową i historię, aby ustalić, czy spełniasz wytyczne kredytowe, a następnie przejrzy Twoje informacje finansowe. Podczas oceny Twojego wniosku nasz pożyczkodawca sprawdzi, czy masz obecnie środki na wpłacenie zaliczki bez uszczuplania aktywów oraz zweryfikuje, czy wartość netto i wskaźnik zadłużenia do dochodów (miesięczne spłaty zadłużenia podzielone przez miesięczny dochód) spełniają wytyczne. Dokonają również przeglądu łodzi, aby upewnić się, że cena zakupu jest zgodna z wartością rynkową łodzi, korzystając z przewodników wyceny innych firm, takich jak NADA, BUC i ABOS.

Dostępny okres pożyczki będzie w dużej mierze zależał od wybranej łodzi. Współpracujemy z bankami, które mogą oferować warunki do 20 lat, w zależności od wieku i typu łodzi, a także kwoty kredytu dostępnej u pożyczkodawcy.

Gdy nasz dział finansowy lub pożyczkodawca zgromadzi wszystkie wymagane informacje od kupującego i sprzedającego, obie strony otrzymają dokumenty, które muszą podpisać i poświadczyć notarialnie. Gdy pożyczkodawca otrzyma dokumenty z powrotem od obu stron, wypłaci środki w ciągu 1-2 dni roboczych. Kupujący i sprzedający nie muszą odwiedzać banku ani znajdować się w tym samym miejscu, aby zamknąć kredyt. Jeśli łódź jest obecnie finansowana, nasz pożyczkodawca wypłaci środki bezpośrednio zastawnikowi na spłatę pożyczki, w przeciwnym razie środki zostaną wypłacone sprzedawcy czekiem lub przelewem.

BoatUS współpracuje z wiodącymi pożyczkodawcami morskimi, którzy rozważają różne rodzaje zabezpieczeń, w tym większe i droższe statki. Istnieją pewne ograniczenia – na przykład nie możemy obecnie przyjmować wniosków dotyczących łodzi ze stalowym kadłubem.

Zacznij tutaj, aby sprawdzić, czy się kwalifikujesz.

Skorzystaj z naszego kalkulatora pożyczki online, aby określić miesięczną płatność lub wprowadź żądaną miesięczną płatność, aby zobaczyć kwotę pożyczki. aby określić miesięczną płatność lub wprowadź żądaną miesięczną płatność, aby zobaczyć kwotę pożyczki.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy