Kiedy zablokować oprocentowanie kredytu hipotecznego

Category: Kwoty Pożyczki
17 lutego 2021

W tym artykule:

 • W przypadku większości kupujących w domu najlepiej jest zablokować cenę po podpisaniu umowy zakupu.
 • Nie blokuj zbyt wcześnie – jeśli Twoja pożyczka nie zostanie przetworzona w okresie blokady, stracisz stopę procentową.Szukanie stawek opłaca się rozejrzeć. Opłaty za blokadę kursu mogą się różnić w zależności od pożyczkodawcy.Co to jest blokada kursu?

  Blokada stopy procentowej to gwarancja udzielona przez pożyczkodawcę hipotecznego, że udzieli wnioskodawcy kredytu hipotecznego określoną stopę procentową, po określonej cenie, przez określony czas. Cena kredytu hipotecznego jest zwykle wyrażana w „punktach płaconych w celu uzyskania określonej stopy procentowej. (Punkty to w zasadzie odsetki opłacane z góry, więc im więcej punktów zapłacisz, tym niższe oprocentowanie; 1 punkt to 1 procent kwoty pożyczki).

  Blokada stopy procentowej chroni pożyczkobiorcę przed wzrostem stóp procentowych: jeśli więc pożyczkobiorca zablokuje stopę 4 procent, będzie musiał zapłacić tylko 4 procent odsetek, nawet jeśli stopy wzrosną, gdy będzie składał wniosek o pożyczkę. Zwykle blokada kursu jest ważna przez 30, 45 lub 60 dni, chociaż ten okres może być krótszy lub dłuższy; po wygaśnięciu tego okresu pożyczkobiorca nie jest już objęty zabezpieczoną stopą procentową, chyba że pożyczkodawca zgodzi się na jej przedłużenie.

  Co się stanie, jeśli kurs wzrośnie lub spadnie po zablokowaniu kursu?

  Jeśli stopy procentowe wzrosną w okresie blokady, nie będzie to miało wpływu – nadal będziesz płacić niższą stopę, którą zablokowałeś. Jeśli jednak zablokujesz stopę, a następnie stopy spadną, zazwyczaj nie będziesz w stanie skorzystać z tych niższych stawek; zamiast tego zapłacisz wyższą stawkę, którą zablokowałeś. Jest kilka wyjątków od tej reguły: Po pierwsze, jeśli masz tak zwaną rezerwę „float down – która stanowi, że jeśli stopy spadną w okresie blokady stóp, możesz skorzystać z niższych stóp procentowych – w pisemnej umowie o blokadę stopy procentowej powinieneś być w stanie otrzymać pożyczkę z niższym oprocentowaniem. (Ale uwaga – umieszczenie tego postanowienia w umowie może być kosztowne, więc musisz pomyśleć o tym, jak dużym ryzykiem może być dla Ciebie spadek stóp procentowych). Po drugie, możesz przepisać blokadę kursu tak, aby odzwierciedlała nową, niższą stawkę,ale to również może okazać się kosztowne.

  Kiedy powinieneś zablokować swoją cenę?

  Dla większości ludzi sensowne jest podpisanie umowy zakupu określonej nieruchomości, zanim spróbuje się zablokować oprocentowanie kredytu hipotecznego. Następnie znajdź pożyczkę hipoteczną z dobrym oprocentowaniem (odrób pracę domową online, aby sprawdzić dostępne stawki) i rozważ poproszenie pożyczkodawcy o (na piśmie) zablokowanie stopy. Ale zanim sformalizujesz blokadę kursu, zastanów się nad następującymi kwestiami: Po pierwsze, nie chcesz blokować kursu zbyt wcześnie, ponieważ blokada kursu jest zwykle dobra tylko na okres od kilku tygodni do 60 dni, więc jeśli Twoja pożyczka tego nie robi W tym okresie Twoja oferta blokady kursu nie będzie już dobra. Dlatego musisz upewnić się, że czas trwania blokady zapewni pożyczkodawcy wystarczająco dużo czasu na przetworzenie pożyczki. Aby to zrobić,poproś pożyczkodawcę, aby podzielił się średnim czasem przetwarzania pożyczki i postaraj się, aby pożyczkodawca zablokował twoją stawkę tak długo, jak to możliwe, aby się chronić.

  Czy powinieneś wybrać dłuższy okres blokady kursu?

  Mimo wszystko konsumenci powinni wybrać dłuższy okres blokady stopy procentowej (zwykle wynosi od kilku tygodni do 60 dni), aby mieć pewność, że uzyskają uzgodnioną stawkę, nawet jeśli wystąpią opóźnienia w przetwarzaniu pożyczki. Ale jest pewien haczyk: czasami, jeśli wybierzesz blokadę kursu z dłuższym okresem (powiedzmy 90 dni), stopa procentowa nie będzie tak dobra, jak w przypadku krótszego okresu blokady kursu lub pożyczkodawca może naliczyć opłatę za ten dłuższy okres . Zwykle, jeśli pożyczka nie zostanie zamknięta w okresie blokady, pożyczkobiorca zostanie obciążony ceną „najgorszego scenariusza za ponowne zablokowanie (najgorsza cena między pierwotną blokadą a bieżącą stopą procentową). Poproś pożyczkodawcę o wyszczególnienie różnic w kosztach i stawkach dla różnych okresów.

  Czy zablokowanie stawki kosztuje?

  Czasami blokady kursowe kosztują, a czasami nie. Opłata za blokadę kursu może być opłatą ryczałtową, procentem całkowitej kwoty kredytu hipotecznego lub dodaną do zablokowanej przez Ciebie stopy procentowej. Opłaty mogą podlegać zwrotowi lub nie podlegają zwrotowi. Zazwyczaj krótkoterminowe blokady oprocentowania (krótsze niż 60 dni) są bezpłatne lub kosztują mniej więcej do około 0,25 – 0,50 procent całkowitej pożyczki lub kilkuset dolarów. Kredytodawcy zazwyczaj pobierają więcej za długoterminowe blokady stóp.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy