Dlaczego Fed zmienia stopę procentową?

Category: Kartę Kredytową
17 lutego 2021

Słyszy się o tym kilka razy w roku: Fed podniósł stopy procentowe, albo Fed dokonał obniżki stóp po ostatnim posiedzeniu. Podekscytowany, udajesz się do lokalnego banku, aby sprawdzić nowe oprocentowanie kredytów samochodowych. Ku twojemu rozczarowaniu, są takie same, jak wczoraj. Co daje?

Fed, formalnie znany jakoBank Rezerwy Federalnej, ma ogromną władzę. Może to zająć trochę czasu, zanim spłynie w dół – co tłumaczyłoby twoje rozczarowanie kursami twojego banku.

Bank Rezerwy Federalnej to grupa powiązanych ze sobą prywatnych korporacji, niezależnych (ale całkowicie wplątanych) w rząd Stanów Zjednoczonych, które kontrolują przepływ pieniędzy w amerykańskich finansach. Fed faktycznie kontrolował ilość pieniędzy dostępnych do obiegu. Ale obecnie ma ten sam efekt bez konieczności włączania i wyłączania kranu pieniędzy. Ekonomiści wciąż zwracają uwagę na ilość pieniądza w obiegu, zwanąagregatem pieniężnym. Odnosi się to do miejsc, w których Amerykanie trzymają swoje pieniądze.

Najbardziej obserwowane agregaty mają postać takich rzeczy, jak rachunki walutowe i rachunki czekowe, a także rachunki oszczędnościowe i fundusze inwestycyjne. Ekonomiści używają ich jako miarki przy podejmowaniu decyzji dotyczącychpolityki pieniężnej[źródło: FRBSF]. To miejsca, w których najłatwiej wydaje się pieniądze – łatwiej wypisać czek niż spieniężyć obligację. W 2002 r. Zaprzestano stosowania tego wskaźnika jako narzędzia podejmowania szerokich decyzji gospodarczych.

To sprawia, że ​​życie prezesa Fed Bena Bernanke jest jeszcze trudniejsze. Praca Bernanke należy do najbardziej stresujących na świecie. Aby zostać prezesem Fed, trzeba być „wyrocznią [źródło: CNN Money]. Bernanke jest odpowiedzialny za kondycję ekonomiczną Amerykanów – od pracownika linii montażowej po głównego bankiera inwestycyjnego. Skoro stawka jest tak duża, dlaczego Rezerwa Federalna miałaby w ogóle zawracać sobie głowę zmianami?

Przeczytaj o delikatnej naturze korekt stóp procentowych na następnej stronie.

Fed ma uprawnienia do kontrolowania stóp procentowych zapomocą papierów wartościowych zabezpieczonychprzezrząd. Te instrumenty inwestycyjne można kupić lub sprzedać, w zależności od decyzji Fed. Jeśli bank centralny chce obniżyć stopy procentowe, kupuje dużo papierów wartościowych, zasilając system bankowy gotówką (trochę jak za dawnych czasów, kiedy Fed faktycznie kontrolował ilość pieniędzy na rynku). Przy większej ilości dostępnych pieniędzy stopy procentowe spadają. Jeśli Fed chce podnieść stopy procentowe, sprzedaje papiery wartościowe. To dostosowujestopę funduszy federalnych– ile banki pobierają od siebie wzajemne opłaty za pożyczki krótkoterminowe. Fed może również dostosowaćstopę dyskontową, czyli stopę procentową, jaką obciąża banki za pożyczki otrzymane bezpośrednio z Rezerwy Federalnej [źródło: FRB New York].

Ale dlaczego Fed miałby w ogóle zmieniać stopy procentowe, nie mówiąc już o ich podniesieniu? Ponieważ zmiana stóp procentowych może stymulować wzrost gospodarczy i zwalczać inflację. To trudniejsze niż się wydaje.

Istnieje opóźnienie między działaniami Fed a rozpoznawalnymi wynikami. A czas ma kluczowe znaczenie przy stłumieniu inflacji lub pobudzeniu gospodarki, ponieważ działają przeciwne siły. Podejmowanie działań może mieć negatywne konsekwencje, ale nie robienie niczego może mieć również szkodliwy wpływ.

Przeciętna osoba jest zainteresowanarealnymi stopami procentowymi. „Rzeczywiste odsetki to różnica międzyodsetkami nominalnymi(ustalonymi przez Fed) a inflacją. Rzeczywiste stopy procentowe to te, które otrzymujesz z banku, kupując samochód lub wyjmując kartę kredytową. Jeśli wygląda na to, że w przyszłości inflacja wzrośnie, realne oprocentowanie zostanie ustalone na wyższym poziomie.

Ale jeśli realna stopa procentowa jest niska, koszty utrzymania, prowadzenia działalności i inwestowania również są niskie. To stymuluje gospodarkę, ponieważ kredyty mieszkaniowe i samochodowe są tańsze. Jeśli ludzie mogą więcej pożyczyć, więcej wydadzą. Niskie realne stopy procentowe również generalnie osłabiają dolara, co (w krótkim okresie) może być dobrą rzeczą. Kiedy dolar jest słaby, zagraniczne towary są droższe, więc Amerykanie mają skłonność do kupowania towarów amerykańskich. To jeszcze bardziej stymuluje gospodarkę, ponieważ wysoki popyt na amerykańskie towary zwiększa zatrudnienie i płace [źródło: FRBSF].

Dlaczego więc Fed po prostu nie utrzymuje niskich stóp nominalnych? Problem w tym, że prowadzi to również do inflacji. Jeśli popyt społeczeństwa na określone dobro przewyższy podaż, cena produktu wzrośnie. Wraz ze wzrostem inflacji wzrost gospodarczy zaczyna zwalniać. Cena dobra rośnie, a popyt na nie maleje. Mniejszy popyt prowadzi do mniejszej produkcji i ostatecznie do bezrobocia.

Aby zrównoważyć inflację, Fed musi podnieść stopy procentowe. Ponieważ niskie stopy procentowe zwykle wskazują na słabego dolara, wzrost stóp procentowych może wzmocnić dolara. Wysokie stopy procentowe mogą przyciągnąć zagranicznych inwestorów poszukujących wysokiego zwrotu z inwestycji. Powoduje to większy popyt na dolara, co zwiększa jego wartość. Ostatecznie wzrost wartości dolara ostatecznie spowolni inwestycje zagraniczne, ponieważ do zakupu dolara potrzeba więcej obcej waluty.

Ale przepływ inwestycji może się odwrócić. Silniejszy dolar ma większą siłę nabywczą na całym świecie, co pozwala Amerykanom kupować zagraniczne towary i inwestować w zagraniczne firmy. To wywiera dodatkową presję na amerykańskie firmy, aby konkurowały z tańszymi produktami zagranicznymi. Jeśli firmy nie mogą konkurować, stopy bezrobocia rosną, a krajowy wzrost gospodarczy spada. Za granicą wzrost amerykańskich eksporterów może również spowolnić, ponieważ silny dolar podwyższa ceny amerykańskich towarów za granicą [źródło: FRB Chicago].

Więc istnieje prawdziwa metoda na to szaleństwo. Aby dowiedzieć się więcej o Fed, stopach procentowych i innych powiązanych tematach, skorzystaj z łączy na następnej stronie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy