Co to jest Pip? Korzystanie z pipsów w handlu na rynku Forex

17 lutego 2021

Czym są pipsy w handlu na rynku Forex?

„PIP – co oznacza punkt w procentach – jest jednostką miary używaną przez handlowców na rynku Forex do określenia najmniejszej zmiany wartości między dwiema walutami. Jest to reprezentowane przez ruch jednej cyfry na czwartym miejscu po przecinku w typowym kursie forex.

Na przykład, jeśli cena EUR / USD zmieni się z 1,1402 na 1,1403, będzie to ruch o jeden pips lub „punkt.

Przykład pipsa wykorzystującego kwotowanie do zakupu EUR / USD

Jednak nie wszystkie notowania forex są wyświetlane w ten sposób, a japoński jen jest godnym uwagi wyjątkiem. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o pipsach i ich wykorzystaniu w handlu na rynku Forex, wraz z przykładami z wybranych głównych par walutowych.

Jak obliczyć wartość pipsa?

Wartość pipsa jest obliczana poprzez pomnożenie jednego pipsa (0,0001) przez określoną wielkość lota / kontraktu. W przypadku standardowych lotów oznacza to 100 000 jednostek waluty bazowej, a w przypadku małych partii – 10 000 jednostek. Na przykład, patrząc na EUR / USD, ruch o jeden pips w standardowym kontrakcie jest równy 10 USD (0,0001 x 100 000).

Możliwość obliczenia wartości pojedynczego pipsa pomaga inwestorom na rynku Forex przypisać wartość pieniężną ich celom take profit i stop loss. Zamiast po prostu analizować ruchy pipsów, inwestorzy mogą określić, w jaki sposób wartość ich rachunku handlowego (kapitału własnego) będzie się zmieniać wraz ze zmianami na rynku walutowym.

Należy pamiętać, że wartość jednego pipsa będzie różna dla różnych par walutowych. Dzieje się tak, ponieważ wartość jednego pipsa zawsze będzie wyświetlana w walucie kwotowanej / zmiennej waluty i będzie się różnić w przypadku handlu różnymi parami walutowymi. Podczas handlu EUR / USD wartość jednego pipsa będzie wyświetlana w USD, podczas handlu GBP / JPY będzie to JPY.

Obliczanie wartości jednego pipsa – przykład pipsów EUR / USD

Ponieważ każda waluta ma swoją własną wartość względną, konieczne jest obliczenie wartości pipsa dla każdej konkretnej pary walutowej.

Pamiętaj, że handel na rynku Forex obejmuje określone ilości waluty, którą możesz handlować. Większość brokerów oferuje standardowy i mini kontrakt ze specyfikacjami w poniższej tabeli:

Typ kontraktu Wielkość kontraktu (liczba jednostek waluty bazowej)
Partia standardowa 100 000
Mini Lot 10000

Wartość jednego pipsa dla standardowego kontraktu EUR / USD oblicza się w następujący sposób:

Wartość pipsa = wielkość kontraktu x jeden pips

Wartość pipsa = 100 000 x 0,0001

Każdy ruch o 1 pipsa na twoją korzyść przekłada się na zysk 10 $, a każdy ruch o 1 pipsa, który jest przeciwko tobie, przekłada się na stratę 10 $. Zgodnie z tą samą logiką, ruch o jeden pips w mini kontrakcie przekłada się na zysk lub stratę 1 USD (10 000 x 0,0001).

Aby jeszcze lepiej zrozumieć obliczenia pipsów i pipsów, możesz rozważyć samodzielne wykonanie niektórych obliczeń praktycznych.

Konwersje wartości pipsa

Teraz, jeśli twoje konto jest oparte na funtach brytyjskich (GBP), musiałbyś przeliczyć ten 1 $ (wartość pipsa za lot o wartości 10 000 EUR / USD) na funty. Aby to zrobić, wystarczy podzielić 1 dolara przez aktualny kurs wymiany GBP / USD, który w chwili pisania wynosi 1,2863. Konieczne jest podzielenie tutaj, ponieważ funt jest wart więcej niż dolar amerykański, więc wiem, że moja odpowiedź powinna być mniejsza niż 1. 1 podzielone przez 1,2863 to 0,7774 funta. Więc teraz wiesz, że jeśli masz konto oparte na funtach i zyskasz lub stracisz jeden pips na jednym 10 000 lotach EUR / USD, zarobisz lub stracisz 0,7774 funta.

Wyjątek – pipsy USD / JPY

Handlując głównymi walutami w stosunku do japońskiego jena, inwestorzy muszą wiedzieć, że pips nie jest już czwartym miejscem po przecinku, ale drugim miejscem po przecinku. Dzieje się tak, ponieważ japoński jen ma znacznie niższą wartość niż główne waluty.

Patrząc na poniższy kurs USD / JPY, cena ask (kupna) wynosi aż 107,99 jenów za 1 USD.

Podczas handlu mini kontraktami (10 000) i standardowymi kontraktami (100 000) w jenach japońskich, ruch o jeden pips (wartość jednego pipsa) wyniesie odpowiednio 100 JPY i 1000 JPY.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy